Hakkımızda

Derneğimiz; kumpas davaları sanıklarını bir çatı altında toplamak, kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen davalar nedeniyle mağdur edilmiş gerçek ve tüzel kişiler hakkında, kasıtlı olarak yaratılmış bilgi kirliliği sonucu kamuoyu nezdinde oluşan her türlü yanlış kanaatleri ortadan kaldırmak amacıyla ”kumpas gerçeğini ” tüm yönleri ile anlatmak için çalışmalar yapmak, kumpas davaları mağdurlarının her türlü maddi ve manevi kayıplarının telafisini sağlamak amacıyla hukuka bağlı kalarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasamız ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışmalar yapmak ve üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.