Dernek içeriğine geri dön

Olağan Genel Kurul

 

KUMPAS MAĞDURLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN 20.12.2015  TARİHLİ İLK GENEL KURULUNA AİT TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulunun imza karşılığı ile duyurduğu üzere Genel Kurul Toplantımız Pazar günü dernek binasında saat 10:30’ da Dernek Başkanı Hanifi Yıldırım’ nın  teşekkürleriyle toplantı başladı.

1- Gündemin birinci maddesi gereğince Dernek Başkanı bir açılış konuşması yaptı ve yapılan yoklamada 71 üyeden 63 üyenin hazır bulunduğunu, dolayısıyla çoğunluğun sağlandığını söyledi.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince dernek başkanının davetiyle Aziz Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılarak hitamında İstiklal Marşımız okundu.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince divan heyetinin oluşturulması için oylama yapıldı ve akabinde Divan Başkanlığına Yılmaz Dalkanat  Katip üyeliklere  V. Murat Tulga ile Barbaros Büyüksağnak seçildiler.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince tüzüğün 2. maddesi  1. fıkrası olarak eklenmesi hakkında önerge
“Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesini benimseyen, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı, adaleti ve insan onurunu çok önemli manevi değerler olarak kabul eden”

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince
tüzüğün 12. Maddesi “. Paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hakkında önerge
Giriş aidatı: Bir defaya mahsus olmak üzere kayıt sırasında 50,00-TL alınır.
Üye aidatı: Üyelerden yıllık olarak 50,00.-TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

6-Gündemin altıncı maddesi gereğince tüzüğün 10. maddesine  14. fıkrası olarak eklenmesi hakkında önerge
“Yönetim Kurulu dernek amaçları kapsamında hukuk, basın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma birimleri açabilir/kapatabilir.”

7-Gündemin yedinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri seçimlerine geçildi. Yapılan gizli oylama sonucunda; aşağıda tablo halinde Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeler ile denetim kurulu asil ve yedek üyeler seçildiler.

YÖNETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

S.N YÖNETİM ASIL ALDIĞI  OY S.N YÖNETİM YEDEK ALDIĞI OY
1 Ahmet Zeki Üçok 60 1 Mehmet Eldem 57
2 Mustafa Önsel 60 2 Koray Özyurt 54
3 Sevgi Çakmak 60 3 Nefise Aslan 52
4 Ahmet Tatar 59 4 Hüseyin Hançer 46
5 V. Murat Tulga 59 5 Alican Türk 36

 

DENETLEME KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

S.N DENETLEME  ASIL ALDIĞI  OY S.N DENETLEME YEDEK ALDIĞI OY
1 Caner Bener 62 1 Yusuf Ziya Toker 51
2 Şafak Yürekli 59 2 Seyfettin Alevcan 51
3 Sinan Topuz 54 3 Cenk Dalkanat 51

 

8Gündemin sekizinci maddesi gereğince  Seçim sonrasında divan başkanı seçim sonuçlarına itirazı olan olup olmadığını ya da seçildiği görevden affını isteyen olup olmadığını sordu. Her hangi bir cevabın gelmediği görülünce seçim işlemleri sonuçlandı.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince divan başkanı tarafından derneğimiz iş ve işlemleri hakkında dilek ve temenni olarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Genel kurulda hazır bulunan üyeleri tarafından söz alan üyeler görüş ve önerilerini dile getirdiler. Üyelerden Ahmet Yavuz, Ali Sadi Ünsal ve Can Erenoğlu Derneğin ismiyle ilgili yeni bir çalışma yapılması konusunu öneri olarak sundular.

10- Gündemin onuncu maddesi gereği divan başkanının kapanış konuşmasıyla saat 14: 15’ da toplantı sona erdi. 20/12/2015

 

Divan Başkanı                                     Katip Üye                                                           Katip Üye

Yılmaz Dalkanat                           V. Murat Tulga                          Barbaros Büyüksağnak